Zakonsko mjeriteljstvo

Zakonsko mjeriteljstvo - Sartorius Croatia

Jedna od usluga koje nudimo svojim korisnicima je usluga ovjeravanja mjernih uređaja kojim utvrđujemo zadovoljava li pojedino mjerilo zahtjeve određene klase mjerila. Ovjeravanje je postupak koji je reguliran zakonskim propisima i kao takav dio je zakonskog mjeriteljstva, pod ingerencijom Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM). Ovlašteni smo servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo za poslove pripreme mjerila za ovjeravanje i to vaga – neautomatskih i automatskih te utega. Na taj način brinemo o vašim mjerilima koja podliježu zakonskoj obvezi ovjeravanja, na vrijeme ih pregledavamo i ovjeravamo te osiguravamo zamjenske uređaje. Naši su korisnici usluga ovjeravanja većina velikih ljekarničkih ustanova u Hrvatskoj, ali i niz manjih privatnih ljekarni. Mjeriteljski nadzor također vršimo nad mjerilima koja se koriste u zdravstvenim institucijama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji te zlatarnama.

Preuzmite Rješenje o odobrenju 2024. 

Postupak ovjere zakonskih mjerila

Sva navedena zakonska mjerila prije stavljanja u promet, moraju se zakonski ispitati, ovjeriti i označiti propisanim oznakama. Bitno je napomenuti, kako se ovjeravati mogu samo ona mjerila koja imaju tipno odobrenje izdano od tijela za ocjenu sukladnosti (notified body) u nekoj državi. Nakon što se utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i udovoljava svim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, nastupa postupak ovjeravanja - ispitivanje i označavanje mjerila, kojim se potvrđuje usklađenost mjerila s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako ovjereni uređaj zadovoljava klasu i nalazi se unutar dozvoljenih granica, označava se propisanim žigom ili naljepnicom ('Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označavanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava' (NN 113/09, NN 134/09, NN 58/11)), nakon čega se izdaje ovjernica - dokument kojim se potvrđuje da je ovjeravanje mjerila provedeno sa zadovoljavajućim rezultatom.

Ovjerna razdoblja

Ovjeravanje zakonskih mjerila može biti prvo, redovno i izvanredno. Za prvo ovjeravanje mjerila odgovoran je proizvođač, uvoznik mjerila, odnosno zastupnik strane tvrtke ako se mjerilo stavlja u promet s konsignacijskog skladišta. Redovno ovjeravanje mjerila provodi se u propisanim ovjernim razdobljima za određenu vrstu mjerila ('Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila' (NN 47/05)). Izvanredna ovjera provodi se u slučaju kad zakonito mjerilo nije bilo u upotrebi zbog kvara, tehničkih nedostataka ili zato što nije bilo ovjereno u propisanom vremenskom razdoblju. Ponovno ovjeravanje provodi se npr. za utege razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M3 i vaga s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti I, II, III i IIII najvećeg vaganja do 9000 kg svake 2 godine. Za ponovno ovjeravanje mora se brinuti imatelj mjerila. Ponovno ovjeravanje mjerila provodi se u prostorijama ovlaštenih servisa za pripremu mjerila i na mjestima ugradnje mjerila.

Naše prednosti:

  1. Ažurnost osoblja
  2. Brzina usluge
  3. Vođenje kompletne evidencije ovjeravanja
  4. Osigurani zamjenski uređaji
  5. Provjerena kvaliteta usluge.