Dinamičke kontrolne vage

Kontrolne vage koriste se u raznim industrijama, poput prehrambene ili farmaceutske, za provjeru težine proizvoda, kompletnosti i drugih primjena. Nudimo široku paletu pojedinačno podesivih kontrolnih vaga - od cjenovno povoljnih ulaznih modela do vrhunskih kontrolnih vaga. Portfelj naših proizvoda za kontrolno vaganje nudi široku paletu kontrolnih vaga, od vaga na liniji do vaga na kraju linije te kombinacija kontrolne vage i detektora metala.

Dinamičke kontrolne vage koriste se u proizvodnji za npr. nadzor i razvrstavanje (klasificiranje) te omogućuju potpuno automatsko vaganje svih proizvedenih proizvoda (100% kontrola), gdje se proizvodi važu preko transportne trake za vaganje, bez zaustavljanja, tj. u dinamičnom stanju. Dinamičke kontrolne vage trajno su integrirane u proizvodnu liniju i kontroliraju proizvode u proizvodnji brzinom protoka od 20 do 200/min pa čak i maksimalno 600/min). Opcije vaga s integriranim detektorom metala, praktična su rješenja za uštedu prostora i zaštitu potrošača i opreme. Dinamičke kontrolne vage (sa ili bez integriranih detektora metala) pružaju ogromnu količinu važnih podataka o stvarnim performansama proizvodnih linija zahvaljujući njihovom cjelovitom bilježenju svih rezultata mjerenja. 

Katalog dinamičkih kontrolnih vaga