Poljoprivredna industrija

Poljoprivredna industrija, pokrivajući širok spektar djelatnosti koje se odnose na poljoprivredno poslovanje, ima veliku potražnju za tehnologijom koja olakšava punjenje, vaganje i inspekciju materijala i proizvoda. Rinfuzni materijali poput gnojiva, stočne hrane i prehrambenih proizvoda moraju se pregledati, izvagati, pakirati i isporučiti. Bogat asortiman proizvoda za vaganje i inspekciju stranih tijela, koji su automatizirani i ručni, rješenja su za sve takve potrebe. Naša rješenja za vage za kamione, silose i ostale stolne i podne vage nude robusnost potrebnu za vaganje rasutih materijala, a dostupna su i elastična rješenja za doziranje i sortiranje. Sva rješenja mogu se isporučiti za upotrebu u vanjskim okruženjima, s prikladnom zaštitom od IP-a i zaštite od osvjetljenja, kao i visokom otpornošću na vlagu, koroziju, prašinu i temperaturne promjene.