Zaprimanje robe | Logistička industrija

Osiguravanje da svi zaprimljeni predmeti i materijali budu točno onakvi kakvi se očekuju, presudan je element osiguranja pouzdanosti u visokokvalitetnom logističkom procesu. Na raspolaganju su brojna rješenja za provjeru količina dolazne robe, koja su u potpunosti u skladu s važećim standardima kvalitete.