Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia
Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia
Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia
Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia
Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia
Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia
Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia
Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia
Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia
Dymond Bulk X-ray uređaj - Sartorius Croatia

Dymond Bulk X-ray uređaj

Dymond Bulk garantira preciznu X-ray inspekciju rasutih proizvoda u prehrambenoj industriji. Strana tijela poput metala ili kamenčića pouzdano se detektiraju i izbacuju iz materijala kako bi se zaštitili proizvodi i oprema.
Cijena: Na upit

Dymond Bulk

Dymond Bulk garantira preciznu X-ray inspekciju rasutih proizvoda u prehrambenoj industriji. Strana tijela poput metala ili kamenčića pouzdano se detektiraju i izbacuju iz materijala kako bi se zaštitili proizvodi i oprema. 

  • maksimalna osjetljivost otkrivanja za sigurnost proizvoda i strojeva
  • intuitivan rad
  • sučelja visokih performansi za izravnu integraciju u mrežu

Specifikacije

Izvor: www.minebea-intec.com

Datasheet: X-ray inspection system Dymond Bulk