Procesni indikatori

Procesni indikator X3

Procesni indikator X3 za platforme, posude i spremnike kao i mjerne mostove. Jednostavna konfiguracija preko Ethernet TCP/IP ili pomoću prednje panel tipkovnice što osigurava brzu instalaciju. Dostupna raznolika sučelja, uključujući fieldbuses.

Digitalni indikator težine MP 30

Digitalni procesni indikator je potreban za evaluaciju signala težine. Zaslon i tipke dizajnirani su dizajnirani za jednostavno rukovanje. Moguća instalacija na licu mjesta. Kompaktno kućište štedi prostor.

Procesni indikator X1

Procesni indikator X1 je dizajniran za industrijsku uporabu posebno za vaganje silosa, platforme za vaganje ili za vaganje vozila.