Vage etiketirke

Nova vaga etiketirka konfigurirana je tako da odgovara vašim individualnim zahtjevima sljedeći najviše higijenske standarde i nudeći više softverskih modula za označavanje, praćenje vaše proizvodne linije i još mnogo toga.