Školovanja

1. Akademija filtracije

Osnove filtracije presudne su za odabir pravih filtracijskih jedinica i membrana kako bi pravilno sterilizirali reagense i kako bi zaštitili svoje kromatografske kolone. Sartorius akademija filtracije dat će Vam pregled najvažnijih postupaka i jedinica za filtriranje. Praktični i teorijski dio obuke omogućit će Vam naučiti ergonomsko rukovanje jedinicama za filtraciju i na koji način ubrzati, ali i optimizirati proces.

Naučiti ćete:

  • kako pronaći pravu membranu za svoju aplikaciju sa velikom ponudom membrana na tržištu
  • kako osigurati ergonomsko rukovanje, povećati brzinu procesa i optimizirati proces ispravnog sustava/jedinice za filtriranje
  • kako odabrati optimalnu jedinicu/sustav za filtriranje i koju metodu primjeniti za svoju aplikaciju kod specifičnih uzoraka

2. Akademija pipetiranja

Tehnika pipetiranja je ključna za postupak pipetiranja. S odabirom prave tehnike dobit ćete najviše iz vašeg uzorka i na najbolji način iskoristiti svoje dragocjeno vrijeme, ali i pipetiranje bez ikakvih bolova. Sartorius akademija pipetiranja dat će Vam temeljna znanja i praktične uvide kako raditi učinkovito i sigurno - za najbolje rezultate, čak i kod dugih serija pipetiranja.

Naučiti ćete:

  • što je sve „sposobna“ Vaša pipeta i kada koristiti koju tehniku pipetiranja
  • kako pravilno kalibrirati pipete i raditi u skladu s međunarodnim standardima kvalitete
  • kako uputiti svoje suradnike na ergonomiju prilikom pipetiranja

3. Akademija vaganja

Posebno u farmaceutskim laboratorijima usklađenost je obavezna sa međunarodnim propisima i standardima kvalitete. Sartorius akademija vaganja Vam pruža sveobuhvatne teorije i praktične savjete kako ispuniti takve zahtjeve. Osim toga, pobrinite se da znate kako izbjeći tipične pogreške i postići najtočnije rezultate vaganja.

Naučiti ćete:

  • kako smanjiti pogrešku kod vaganja i optimizirati njihovu točnost i preciznost
  • kako se ukladitit sa zahtjevima međunarodnih propisa
  • kako kalibrirati i kvalificirati svoje laboratorijske vage