Politika kvalitete

Tvrtka se nastoji trajno razvijati i širiti na nova tržišta zadovoljavajući pri tom potrebe, želje i očekivanja za tvrtku zainteresiranih strana: kupaca, poslovnih partnera, zaposlenika, vlasnika i dobavljača.

Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu kupaca kvalitetom proizvoda, isporukama na vrijeme i ukupnim postupcima i ponašanjem tvrtke. Tvrtka nastoji razvijati i realizirati proizvode i postupke u skladu s najmodernijim tehnološkim dostignućima u okviru svoje djelatnosti.

Sustav upravljanja temelji se na načelima usmjerenosti prema kupcu, vođenja na svim razinama, angažiranja svih zaposlenika, orijentacije na procese, sustavnog pristupa upravljanju, trajnog poboljšavanja, odlučivanja na temelju činjenica i obostrano korisnog odnosa s dobavljačima i partnerima.

Politika integriranog sustava ostvaruje se preko dugoročnih ciljeva poslovne politike, politike prema zainteresiranim stranama i politike upravljanja resursima. Ciljevi politike provode se kroz procese realizacije proizvoda i procese upravljanja resursima. Uprava pravovremeno osigurava sve resurse potrebne za ispunjavanje ciljeva.

Trajno se nadziru svi procesi s ciljem poboljšanja njihove djelotvornosti i učinkovitosti. Kroz Upravinu ocjenu periodički se analizira stanje sustava upravljanja i usvajaju poboljšanja procesa, politike, organizacije i ciljeva.