Opseg rada

Ukratko ćemo vam predstaviti najvažnije područje usluga koje Vam nudimo:

Područje mase:

 • umjeravanje vaga prema europskom standardu HRN EN ISO/IEC 17025:2017
 • izdavanje umjernica za vage prema europskom standardu HRN EN ISO/IEC 17025:2017
 • umjeravanje utega razreda E2, F1, F2, M1, M2, M3 prema europskom standardu HRN EN ISO/IEC 17025:2017
 • umjeravanje pipeta prema europskom standardu EN ISO 8655-6:2002
 • usluga zakonskog ovjeravanja vaga
 • usluga zakonskog ovjeravanja utega

Servisna djelatnost:

Uspostavljen sustav kvalitete ISO 9001:2008 za:

 • popravak vaga
 • popravak opreme za bioproces
 • kvalifikacija (IQ/OQ) i validacija uređaja i sustava

Prodaja:

 • Laboratorijski proizvodi: precizne i analitičke vage, utezi, analizatori vlage, laboratorijske centrifuge, proizvodi za mikrobiološku kontrolu i kontrolu kvalitete, laboratorijska filtracija, pipete i nastavci, sustavi za proizvodnju laboratorijske vode i dr.
 • Bioprocesna rješenja: Sterilna filtracija i purifikacija (crossflow), single use sustavi za proizvodnju, kontrola proizvodnih procesa, bioreaktori/fermentori, sterilni konektori, mediji i dr.

Poslovne jedinice imamo još u Solinu.