Akreditacije

Laboratorij za umjeravanje vaga i utega Sartorius Croatia – Libra elektronik d.o.o. akreditiran je od Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za provedbu umjeravanje vaga, utega i pipeta potvrdom o akreditaciji br. 2287.

Peruzmite navedene akreditacije